HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

song of the king - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
Song Of The King lyrics

Song Of The King lyrics

[KING]

A woman is a female who is human,
Designed for pleasing man, the human male.
A human male is pleased by many women,
And all the rest you hear is fairy tale.

[ANNA]

Then tell me how this fairy tale bagan, sir.
You cannot call it just a poet's trick
Explain to me why many men are faithful
And true to one wife only.

[KING]

[Spoken] They are sick!
[Singing] A girl must be like a blossom
With honey for just one man.
A man must be like honey bee
And gather all he can.
To fly from blossom to blossom
A honey bee must be free,
But blossom must not ever fly
From bee to bee to bee.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.