HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

something wonderful - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
Something Wonderful lyrics

Something Wonderful lyrics

[LADY THIANG]

This is a man who thinks with his heart,
His heart is not always wise.
This is a man who stumbles and falls,
But this is a man who tries.

This is a man you'll forgive and forgive,
And help protect, as long as you live...
He will not always say
What you would have him say,
But now and then he'll do
Something
Wonderful.

He has a thousand dreams
That won't come true,
You know that he believes in them
And that's enough for you.

You'll always go along,
Defend him when he's wrong
And tell him, when he's strong
He is
Wonderful
He'll always
Needs your love
And so he'll get your love.
A man who needs your love
Can be
Wonderful.

She'll always go along
Defend him when he's wrong
And tell him when he's strong
He is wonderful.
He'll always need her love
And so he'll get her love
A man who needs your love
Can be wonderful.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.