HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

my lord and master - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
My Lord And Master lyrics

My Lord And Master lyrics

[Spoken] The King is pleased!
He is pleased with me!
My Lord and Master
Declares he's pleased with me-

What does he mean?
What does he know of me
This lord and master?
When he has looked at me what has he seen?
Something young
Soft and slim,
Painted cheek,
Tap'ring limb,
Smiling lips
All for him,
Eyes that shine
Just for him-
So he thinks...

Just for him!
Though the man may be
My Lord and Master,
Though he may study me
As hard as he can,
The smile beneath my smile
He'll never see
He'll never know I love another man
He'll never know, I love another man.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.