HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i whistle a happy tune reprise - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
I Whistle A Happy Tune Reprise lyrics

I Whistle A Happy Tune Reprise lyrics

[ANNA]

Whenever I feel afraid
I hold my head erect
And whistle a happy tune
So no one will suspect
I'm afraid.

While shivering in my shoes
I strike a careless pose
And whistle a happy tune
And no one ever knows
I'm afraid.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.