HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i whistle a happy tune - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
I Whistle A Happy Tune lyrics

I Whistle A Happy Tune lyrics

[ANNA]

Whenever I feel afraid
I hold my head erect
And whistle a happy tune
So no one will suspect
I'm afraid

While shivering in my shoes
I strike a careless pose
And whistle a happy tune
And no one ever knows
I'm afraid

The result of this deception
Is very strange to tell
For when I fool the people
I fear I fool myself as well!

I whistle a happy tune
And ev'ry single time
The happiness in the tune
Convinces me that I'm not afraid

Make believe you're brave
And the trick will take you far.
You may be as brave
As you make believe you are

You may be as brave
As you make believe you are

[LOUIS]

While shivering in my shoes
I strike a careless pose
And whistle a happy tune
And no one ever knows,
I'm afraid

[LOUIS AND ANNA]

The result of this deception
Is very strange to tell
For when I fool the people
I fear I fool myself as well!

I whistle a happy tune
And ev'ry single time
The happiness in the tune
Convinces me that I'm not afraid

Make believe you're brave
And the trick will take you far
You may be as brave
As you make believe you are....


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.