HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i have dreamed - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
I Have Dreamed lyrics

I Have Dreamed lyrics

[LUN THA]

I have dreamed that your arms are lovely,
I have dreamed what a joy you'll be.
I have dreamed every word you whisper.
When you're close,
Close to me.
How you look in the glow of evening
I have dreamed and enjoyed the view.

In these dreams I've loved you so
That by now I think I know
What it's like to be loved by you,
I will love being loved by you.

[TUPTIM]

Alone and awake I've looked at the stars,
The same that smile on you;
And time and again I've thought all the things T
hat you were thinking too.

I have dreamed that your arms are lovely,
I have dreamed what a joy you'll be.
I have dreamed every word you whisper.
When you're close,
Close to me.
How you look in the glow of evening
I have dreamed and enjoyed the view.

In these dreams I've loved you so
That by now I think I know.

[BOTH]

What it's like to be loved by you
I will love being loved by you.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.