HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

getting to know you - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
Getting To Know You lyrics

Getting To Know You lyrics

[ANNA]

[Spoken] It's a very ancient saying,
But a true and honest thought,
That if you become a teacher,
By your pupils you'll be taught.

[Singing] As a teacher I've been learning --
You'll forgive me if I boast --
And I've now become an expert,
On the subject I like most.

[Spoken] Getting to know you.

[Singing] Getting to know you,
Getting to know all about you.
Getting to like you,
Getting to hope you'll like me.

Getting to know you,
Putting it my way,
But nicely,
You are precisely,
My cup of tea.

[ANNA AND THE MOTHERS]

Getting to know you,
Getting to know all about you.
Getting to like you,
Getting to hope you'll like me.

Getting to know you,
Putting it my way,
But nicely,
You are precisely,

[ANNA]

My cup of tea.

[ALL]

Getting to know you,
Getting to feel free and easy
When I am with you,
Getting to know what to say

Haven't you noticed
Suddenly I'm bright and breezy?
Because of all the beauty and new
Things I'm learning about you
Day by day.

Getting to know you,
Getting to feel free and easy
When I am with you,
Getting to know what to say

Haven't you noticed
Suddenly I'm bright and breezy?
Because of all the beautiful and new
Things I'm learning about you
Day .. by ... day.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.