HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

western people funny - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
Western People Funny lyrics

Western People Funny lyrics

Thiang:
To prove we're not barbarians
They dress us up like savages!
To prove we're not barbarians
We wear a funny skirt!
Ah...............h!
Wives:
To prove we're not barbarians
They dress us up like savages!
To prove we're not barbarians
We wear a funny skirt!
Thiang:
Western People Funny,
Western People Funny,
Western People Funny,
Of that there is no doubt,
They feel so sentimental
About the Oriental,
They always try to turn us
Inside down down and upside out!
Wives:
Upside out and inside down!
Thiang:
To bruise and pinch our little toes-
Our feet are cramped in leather shoes-
They'd break if we had brittle toes,
But now they only hurt!
Ah...............h!
Wives:
To bruise and pinch our little toes
Our feet are cramped in leather shoes,
They'd break if we had brittle toes,
But now they only hurt!
Western People Funny!
Western People Funny!
Western People Funny!
Too funny to be true!
Thiang:
They think they civilise us
Ah.....
Whenever they advise us
To learn to make the same mistake
That they are making too! .............h!
All:
THEY MAKE QUITE A FEW!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.