HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

school song - Hammerstein Oscar

Play Video Music Play
Lyric: »
School Song lyrics

School Song lyrics

All:
We work and work
From week to week
At the Royal Bangkok Academy
And English words are all we speak
At the Royal Bangkok...
[Anna interrupts then starts them over]
From week to week
At the Royal Bangkok Academy
And English words Are all we speak
At the Royal Bangkok Academy
If we pay attention to our teacher
And obey her every rule,
We'll be grateful for
Those golden years
At our dear old school.
The Royal Bangkok Academy,
Our dear old school.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.