HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Singles lyrics - Hammerstein Oscar lyrics

Western People Funny lyrics

Thiang:
To prove we're not barbarians
They dress us up like savages!
To prove we're not barbarians
We wear a funny skirt!
Ah...............h!
Wives:
To prove we're not barbarians
They dress us up like savages!
To prove we're not barbarians
We wear a funny skirt!
Thiang:
Western People Funny,
Western People Funny,
Western People Funny,
Of that there is no doubt,

School Song lyrics

All:
We work and work
From week to week
At the Royal Bangkok Academy
And English words are all we speak
At the Royal Bangkok...
[Anna interrupts then starts them over]
From week to week
At the Royal Bangkok Academy
And English words Are all we speak
At the Royal Bangkok Academy
If we pay attention to our teacher
And obey her every rule,
We'll be grateful for
Those golden years

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.