HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

jonah - Hackensaw Boys

Play Video Music Play
Lyric: »
Jonah lyrics

Jonah lyrics

Jonah you're still young, boy
Jonah you're still young
You're gonna be a man when your daddy gets done
You're gonna be a man, boy
You're gonna be a man
You got to beat your children the best that you can

This world gonna knock you down, boy
This world gonna knock you down
Put your navy face flat on the ground
You can get back up and then, boy
You get back up and then
This world gonna knock you right back down again

Jonah you're still young, boy
Jonah you're still young
You're gonna be a man when your daddy gets done
What you need is a sign
In these ever changing times
To give to you a place where you can shine

Your good gal wants to roll, boy
Your good gal wants to roll
She'll leave you walking this world all alone
Walk this far alone, boy
Walk this far alone
You ain't got no reason, you ain't got no home

Jonah you're still young, boy
Jonah you're still young
You're gonna be a man when your daddy gets done
What you need is a sign
In these ever changing times
To give to you a place where you can shine


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.