HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Singles lyrics - Hackensaw Boys lyrics

Jonah lyrics

Jonah you're still young, boy
Jonah you're still young
You're gonna be a man when your daddy gets done
You're gonna be a man, boy
You're gonna be a man
You got to beat your children the best that you can

This world gonna knock you down, boy
This world gonna knock you down
Put your navy face flat on the ground
You can get back up and then, boy
You get back up and then

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.