HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

honor in brotherhood - Farewell Hope

Play Video Music Play
Lyric: »
Honor In Brotherhood lyrics

Honor In Brotherhood lyrics

Friendship, Family, What's that mean
Loyalty, Brotherhood, means nothing
BUT I KNOW WHO MY FRIENDS ARE and thatÃÅÂ not you
and I know who my friends are because they stay true
since the beginning, theyÃÅÂe been beside me until the end, there die beside me
ONE LOVE IN ONE HEART CARVED IN STONE TIL THE END OF TIME
Friendship, Family, What's that mean
Loyalty, Brotherhood, means everything
Gathered as one, UNITED
AND SO HOW WEÃâÂE GROWN
AND HAVE COME TO KNOW
THIS IS ALL THAT WE HAVE
HONOR IN BROTHER HOOD (repeat)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.