HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

a day to forget - Farewell Hope

Play Video Music Play
Lyric: »
A Day To Forget lyrics

A Day To Forget lyrics

YOU TOOK AWAY?everything he had?HIS LIFE?A story short and sad?THE END?came so damn fast?The memory of you will always last.
IN MY HEART?a brother to me?YOU STOLE?from his family?TODAY?I wish IÃÅÅ forget?But the memory has never left.
HE NEVER HAD A CHANCE?AND NEITHER DID SHE?YOU TOOK AN INNOCENT LIFE?AND I WISH I COULD FORGET
I CLOSE MY EYES?to forget the pain?BUT THE MEMORY?it still remains?IN MY HEART?I still hear his voice
how could you go and make gods choice?IN THE MATTER?of life or death?YOU LAID?him down to rest?HE NEVER?even had a chance?so what the fuck made you the man?TO TAKE ANOTHERS LIFE?HE WAS LIKE A BROTHER TO ME?BUT YOU TOOK IT ALL AWAY?HE NEVER HAD A CHANCE!
-I WISH I COULD FORGET
-THE DAY
-the day you died


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.