HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

suck and fuck - Fang

Play Video Music Play
Lyric: »
Suck And Fuck lyrics

Suck And Fuck lyrics

I want it now, I need it in

Spread your legs and let me stab it in
Just tell me the truth

You just fuck this shit

Let's just suck and fuck

And tell me that you love

Call me up and tell me that you love me

Just call me up and say you want to fuck me

Just tell me the truth

Please don't hold a grudge

Lets just suck and fuck and I'll feel better


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.