HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

road kills - Fang

Play Video Music Play
Lyric: »
Road Kills lyrics

Road Kills lyrics

Listen son I'm gonna tell you a story

About how your grandfather died
He got eaten up by a psycho lorry

Out on interstate five

Roadkills

But we'll get back at them for what they've done

You just wait and see

We'll build and army and destroy them

Before they get you and me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.