HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

red threat - Fang

Play Video Music Play
Lyric: »
Red Threat lyrics

Red Threat lyrics

Charles Manson is god, he was a crazy sod

He went off the deep end
Killed his own best friend

Charles Manson is god

He was a lunatic, he was a heretic

He killed my family, or was it destiny

And now I go and pray for the awaited day

In my head I know someday he'll return


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.