HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

landshark - Fang

Play Video Music Play
Lyric: »
Landshark lyrics

Landshark lyrics

Landshark go

King of the road

Eat my dirt
Landshark go

King of the road lets go

Landshark will never let you go

When no ones left alive

Landshark will survive

Don't heed no rules or regulations

No fears or hesitations

Never goes by the book

That car knows how to cook

Landshark go


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.