HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

an invitation - Fang

Play Video Music Play
Lyric: »
An Invitation lyrics

An Invitation lyrics

In the corner I see you there

Wired to an electric chair
I run over and jump in your lap

They throw the switch and everything turns black

I invite you to my suicide

I want you to be my bride

There you are in the alleyway

I caught you lookin my way

I started thinking and I started dreaming

My dick got hard and I started craming


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.