HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

strength to overcome - Face of Anger

Play Video Music Play
Lyric: »
Strength To Overcome lyrics

Strength To Overcome lyrics

push back at the world around me
I've been the slave they made you see
I've been the one they wanted me to be
don't push me down
I've been the one that they held back on the ground
confused in a life that is so profound
I've been the one they wanted me to be
don't push me down

the strength to overcome me
the strength to rise again

I'm pushing away at the things inside
I'm running away but I cannot hide
I'm pushing away at the things inside
to overcome

the strength to overcome me
the strength to rise again

push back at the ones who held me down
break the chains that are cold and hold me bound
still lost in a maze that now surrounds
don't push me down
been the blind that they forced me to be
lost one in a world that's never free
filled with hate in all degrees
don't push me down
watch them drown in the fear that is now me
pay the piper, time to pay the fees
watch them burn on a cross they made for me
don't push me down

the strength to overcome me
the strength to rise again

I'm pushing away at the things inside
I'm running away but I cannot hide
I'm pushing away at the things inside
to overcome

the strength to overcome me
the strength to rise again


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.