HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

roach list - Face of Anger

Play Video Music Play
Lyric: »
Roach List lyrics

Roach List lyrics

tear me open and look inside
see the thing I've become
watch my world now collide

blistered mind, wasted time
am I so blind
been the one that they made
and they left behind

can you feel me
can you feel me rise
can you feel me rising

see they tears of my shame
as they fall like rain
clench my fist and dismiss
but then who's to blame

roach list... roach list... roach list - you're bleeding me

dead again for my sins
and I cannot hide
paid the price for your lies
and you watched me die


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.