HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lead poisoning - Face of Anger

Play Video Music Play
Lyric: »
Lead Poisoning lyrics

Lead Poisoning lyrics

one on one you face the truth that might be your end
closing shadows, guns drawn
the hands of time are not thine friend

and it's an eye for an eye
before you die
don't close your eyes
or waste your time
it's an eye for an eye

final hour drawing nearer and
the seconds seem like years
vision clear, barrel cold
and the albatross watches me
mother mercy forgive sins
time to face the bringer of tears

and now the world is cold outside
and I cannot feel, where is the end
where is the end that has come for me
can you see... can you see...

and I cried
I lied
I died watching the face of the sun...

and it's an eye for an eye
before you die
don't close your eyes
or waste your time
it's an eye for an eye


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.