HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

feeder - Face of Anger

Play Video Music Play
Lyric: »
Feeder lyrics

Feeder lyrics

deeper within the sorrow grows
buried in me are the seeds I've sown
I've given to you all I have to give
and you turned me away

feed... and I'm sober
feed... and I'm colder
feed... and I'm older
and I'm older
and I'm older

and I am blessed within
free from all my sins
and I am blessed within
free from all my sins

feed... and I'm sober
feed... and I'm colder
feed... and I'm older
and I'm older
and I'm older

the coldness of life that you now feel
is the open sore that makes me real
I have bled for you and you bleed me dry
and then you threw me away

feed... and I'm sober
feed... and I'm colder
feed... and I'm older
and I'm older
and I'm older

and I am blessed within
free from all my sins
and I am blessed within
free from all my sins

feed... and I'm sober
feed... and I'm colder
feed... and I'm older
and I'm older
and I'm older


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.