HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

faceless - Face of Anger

Play Video Music Play
Lyric: »
Faceless lyrics

Faceless lyrics

dig through the dirt
where I now lay
see the penance
that I now pay
I'm alive in the devil's hatred
where nothing is sacred in me
now kiss the throne
of fist and bone

my apathy invades you
my holy will to be
I'll suck the life out from you
and bring you to your knees
I am the blistered one
the man undone, the prodigal son

I - am faceless
I - am soulless
I - am faceless
I - am you

project me deep inside of you
and I will run through you
I am the voice that pulls you down
so profound, it leaves you bound
my apathy invades you
my holy will to be

I am purified inside
I am dignified
I am sanctified

purified... dignified... sanctified... crucified

I - am faceless
I - am soulless
I - am faceless
I - am you


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.