HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

downcast - Face of Anger

Play Video Music Play
Lyric: »
Downcast lyrics

Downcast lyrics

lay out the spade in a nation of hate
where the color of skin rules all
now see the hands of the dealer of lies
where the weak are humbled and fall

and my hands are tied
in this world's demise
now borrowed time

and you walk the line
in this world sublime
and you're left behind
but don't pray for me

downcast... in your world to be
downcast... and we all shall see

now breath the air in this world's despair
where the face of hope is lost
now taste the truth in a world of lies
where the mother of justice is gone

and my hands are tied
in this world's demise
now borrowed time

and you walk the line
in this world sublime
and you're left behind
but don't pray for me

downcast... in your world to be
downcast... and we all shall see

freedom is not a whisper
freedom is not a lie
freedom is the price we pay for those who fought and died

downcast... downcast... downcast... down


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.