HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dead man - Face of Anger

Play Video Music Play
Lyric: »
Dead Man lyrics

Dead Man lyrics

intro: I am the dead man walking
I am the dead man walking
I am the dead man walking
...the last of my bloodline

there is a pain that burns inside
from the truth I cannot live or hide
destroying all that once was mine
it controls all that I now see
this parasite that eats away at me
my blistered soul that just won't heal
numb to all I cannot live or feel

dead man walking

and whoa again I bleed
and whoa again I bleed
I am the dead man walking
I am the last of my bloodline
I am the last...

dead... man
dead... man

the very breath of life it steals
taking all that once was real
alone I dig my private grave
and pray to the heavens that I'm saved
my shattered dreams are all but gone
I'm beaten down and stand alone

dead man walking

and whoa again I bleed
and whoa again I bleed
I am the dead man walking
I am the last of my bloodline
I am the last...

dead... man
dead... man


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.