HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

concrete hammerhead - Face of Anger

Play Video Music Play
Lyric: »
Concrete Hammerhead lyrics

Concrete Hammerhead lyrics

you've stumbled in now fortified
now taste the hate where worlds collide
breathing in your life subsides
knowing that your hands are tied... rage

concrete hammerhead
lord of all that makes you dead
king of kings and all is said
concrete hammerhead
reaching for the sky again
reaching for the sky again
concrete hammerhead
concrete hammerhead

you are the one that feeds the need
sucked down by addiction's seed
watch you as you slip away
down into the serpent's ways... rage

concrete hammerhead
lord of all that makes you dead
king of kings and all is said
concrete hammerhead
reaching for the sky again
reaching for the sky again
concrete hammerhead
concrete hammerhead

burn me - lord of all that makes you dead
burn me - lord of all that makes you dead
burn me - lord of all that makes you dead
concrete hammerhead

I am the one that makes the law...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.