HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bulldog - Face of Anger

Play Video Music Play
Lyric: »
Bulldog lyrics

Bulldog lyrics

I know no pain inside my shrine
the world grows cold I lose my mind
the wounds inside that just won't heal
the pain now grows I learn to feel

look in my soul you'll see it's true
look in my soul I live in you
look in my soul and see my eyes... look in my soul

release me - I will rise
release me - I can't die
release me - now set free
release me... release me

release me - I can't die
release me - I can't die

I know the wounds that bleed in me
the scare is there for all to see
I feel the rage inside my mind
to crush the world and rise in time

look in my soul you'll see it's true
look in my soul I live in you
look in my soul and see my eyes... look in my soul

release me - I will rise
release me - I can't die
release me - now set free
release me... release me

release me - I can't die
release me - I can't die

bull... dog


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.