HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

less the product - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Less The Product lyrics

Less The Product lyrics

if you were happy
just to know, i am not

if you were happy
just to know, i am not

if you love me again
i'll be in a place that i hope you can stay a while
it's easy to love
the way i'm feeling i'm opening up again

if you were happy
just to know, i am not

if you love me again
the same old feeling, opening up again
it's easy to love
the way i'm feeling i'm opening up

you're not the one who's bleeding
it's not that hard to be giving/believe in
even is love and nothing

if you want myself would you change
if you want myself would you kill me (would you kill?)
if you look into my heart
you will see the world that i live in
soon, now
all the answers become one
in my heart
it's the world i'm thinking of
mind be still, are you still,
better still, i am still,
you are still


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.