HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the ideal height - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
The Ideal Height lyrics

The Ideal Height lyrics

You've opened the door to reason, without invitation
Forget what you had, it's vanished - except for the minions

But we'll scratch away to find the ideal height

How well do you think that you know me?
I'll tell you now, I didn't even mean it
Circumstance predicted, so they may...

We hope that you don't remember instructions of heaven
Cos everyone has a purpose, even the minions

But we'll scratch away to find the ideal height

How well do you think that you know me?
I'll tell you now, I didn't even mean it
Circumstance depicted, so they may...
How well do you think that you know... ME?!
How well do you think that you know ME?
Make it straight, go away...

Oh woah oh oh
The ideal height, the ideal...
Oh woah oh oh
The ideal height

How well do you think that you know me?
I'll tell you now, I didn't even mean it
How well do you think that you know me?
I'll tell you now, I didn't even mean it
Make it straight, go away
Make it straight, go away


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.