HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

diary of always - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Diary Of Always lyrics

Diary Of Always lyrics

I just wish we all could betray (repeat through entire song)

I'm the one distinctly plain to you
For a solemn glance is another rightful taste

Did you wish for your pain?
Did you wish for your pain?

Wish I could have faltered
Wish I could have changed
Wish I could have faltered
Wish I could have changed

I'm the one distinctly plain to you
For a solemn glance is another hopeful taste

Oh, oh, oh
Oh, oh, oh

Wish I could have faltered
Wish I could have changed
Wish I could have faltered
Wish I could have changed


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.