HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

stars and shites - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Stars And Shites lyrics

Stars And Shites lyrics

Id like to be a soldier of war over the sea to you my dear
You always stared at me blankly we said wed always care my dear
Im your soldier youre my soldier
Im your soldier youre my soldier
Id like to see the pain in your eyes like me

Id like to be a soldier of war over the sea near you my dear
You always stared at me blankly we said wed always care my dear

Id like to be a soldier of war over the sea near you my dear
You always stared at me blankly we said wed always care my dear

Now the stars dont shine and the birds dont sing anymore
Its not the same
Now the stars dont shine and the birds dont sing anymore
Its not the same

These are small victories
These are small victories


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.