HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

little soldiers - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Little Soldiers lyrics

Little Soldiers lyrics

I always say I'm sorry, I always say that you were right
I want to make you happy, I only want to make you proud
In the summer time, where we sit
I'll be watching you, get over it
And back at home we cry alone
And think, about each other

We still don't know the damage, we recognise that somethings wrong
I know I'll always love you, why can't we set fire to everyone
In the winter time, where we lay
You'll be watching me, get over it
And in our home, bone to bone
We sit, and we cry together


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.