HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i hope your done - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
I Hope Your Done lyrics

I Hope Your Done lyrics

Any time I wander through your heartless night
Words have all but left me, breezing in the mind

You are my peaceful love
Now it's just shattered, feeble

Every time I wander through your heartless night
Words have all but left me, breezing in the mind

You are my peaceful love
'Til we believe in something

Open your eyelids, see what you've done

Violence ends...
Some things are spoken
People you've helped
Come and hide and never sleep

What can feel you?
I can feel you
(screams)

I hope you're done
I hope you're done
I hope you're done
I hope you're done


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.