HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

good practise makes permanent - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Good Practise Makes Permanent lyrics

Good Practise Makes Permanent lyrics

Good practice makes permanent
Good practice makes permanent
Good practice makes permanent
Good practice makes permanent

All sons and sisters are on their own
Brothers, blisters, leave when they're done
I win, you win, wherever you've gone
All sons...

I am what you want to be like
(indecipherable)

You are so beautiful to me
You are so wonderful to me
Good practice makes it permanent
Good permanent makes good practice
Living like them, but they're all...

I am what you want to be like


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.