HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

breatheher - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Breatheher lyrics

Breatheher lyrics

i see her with her hands in the air
held up to the sky to float away
if you'd seen half the things in my mind
you'd have the chance to float away

i think i'm falling
i hold my head up high

i see her with her hands in the air
held up to the sky to float away

i think i'm falling
i hold my head up high

these are the days when we look in each others' eyes
these are the days when we look in each others' eyes

these are the days when we look in each others' eyes
these are the days when we look in each others' eyes


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.