HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

and with the scissorkick is victorious - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
...And With The Scissorkick Is Victorious lyrics

...And With The Scissorkick Is Victorious lyrics

You are what I despise

And I hope you judge your life
And all the friends you've made

To think, to think you ran away
Yes I did for you
And I'm far away from you!
To think, to think you ran away
Yes I did from you
And I'm far away from you!

It's the same that, I feel low, everything's the same
Nothing matters, but it is all right

Fit you into your mouth

To think, to think you ran away
Yes I did for you
And I'm far away from you!
To think, to think you ran away
Yes I did from you
And I'm far away from you!

It's the same that, I feel low, everything's the same
Nothing matters, but it is all right

Why would you bow down?
Why would you bow down?
Would you, would you stay?
Stay a while for...
Why would you bow down?
Why would you bow down?
Would you, would you stay?
Stay a while for...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.