HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

now im everyone - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Now I'm Everyone lyrics

Now I'm Everyone lyrics

Happiness is an allusion
Hold me close to see me a little more
Until my body feels your magic touch and steals my skin before it rots
My castle is a great illusion

Now I'm everyone, now I'm everyone, now I'm everyone
Now I'm everyone, now I'm everyone, its less than I've ever been

Hairy eyes are an obstruction
Help me die don't wanna rush ya
And all I need is a philosophy of noise to help me laugh and breath
My castle is a great illusion

Now I'm everyone, now I'm everyone, now I'm everyone
Now I'm everyone, now I'm everyone, its less than I've ever been
Now I'm everyone, now I'm everyone, now I'm everyone
Now I'm everyone, now I'm everyone, its less than I've ever been

This is the one [x38]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.