HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the weapons are concealed - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
The Weapons Are Concealed lyrics

The Weapons Are Concealed lyrics

I'm wearing it.
I'm wearing it under my face.
An expression and an admission of my disgrace.
But I'm sure I will make it okay.
I'll try to give you something better.
I'm wearing it today.
But I'm sure I will make it okay.
I'll try to give you something better.

You with a grin on your face.
Me with a bag in its place.
I've put a rope round my neck.
I'm trying to win your respect.

Conceal the weapons!
Conceal the weapons!
Death shares everything I have.
Conceal the weapons!
Conceal the weapons!
But I hate the way I
Conceal the weapons!

Blame it on the staring match between the two of us.
Blame it on the staring match between the two of us.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.