HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

strung to your ribcage - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Strung To Your Ribcage lyrics

Strung To Your Ribcage lyrics

You'll never catch me.
My belly is black, and, red.
Black and red. [x3]

You complete me.
Fucking say it, fucking say it, fucking say it.

It's like you're meant to be a hostage, another hostage, will eat you alive.
Fucking say it, fucking say it, fucking say it.

I take it for granted, that you'll feel at home.
You complete me.

When you flirt it makes me nauseous, I'm fucking nauseous, and I'll eat you... alive.

I take it for granted, that you'll feel at home.

Emotions never change, only towards you.
Look down, I'm strung to your ribcage.
Look down, I'm strung to your ribcage.

Inflamed, in every other way, in every other way.
Look down, I'm strung to your ribcage.
Look down, I'm strung to your ribcage.

Inhale, the splinters and the rain, the splinters and the rain.
Look down, I'm strung to your ribcage.
Look down, I'm strung to your ribs.

Ooh,ooh. [x4]


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.