HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

got wrong - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Got Wrong lyrics

Got Wrong lyrics

I'm wrong (x3)

I don't know, why i take, it out on you
Could you dance to the black light of my glow
Could you dance in the white light of the snow

I'm wrong (x3)

My hair, recedes, from the horns
Could you dance in the black light of my glow
Could you dance in the white light of the snow.

In other words, it takes what it takes.

Got wrong (x3)

My hair, recedes, from the horns
In other words, it takes what it takes
In other words, it takes what it takes
In other words, it takes what it takes
To rely, on another one
Its our last chance,
To help each other.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.