HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lets get smiling - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Let's Get Smiling lyrics

Let's Get Smiling lyrics

Heart's getting slow again

But the leaves, you're not around

We just laugh and smile

We're indestructible

Through the trees would kill us if we turn

To the other side

Just relax

Take your time

It'll be ok

Heart's beating slow again

Like the leaves when you're not around

We just laugh and smile

Just relax

Slow down

Take hold

Keep smile

We all look the same


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.