HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

iname - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Iname lyrics

Iname lyrics

i'd like to be in a bucket of pee until everything else is just fine
you would believe what i cannot deceive until everything else is just mine

i am over you
i am over

i'd like to be all the love that i feel for the woman who keeps me alive
you'd like to know what went into the home that covers me now i'm alive

i am over you
i am over you
til the memories complete iname

i'd like to be in a bucket of pee until everything else is just fine
you would believe what i cannot deceive until everything else is just mine

i am over you
i am over you
til the memories complete iname

i am over you
i am over you
til the memories complete iname

i will undo half of the things that i should've been through
i will have done everything else that you needed to do
needed to


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.