HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hero management - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Hero Management lyrics

Hero Management lyrics

Iron man, I return to you, to be the way you wanted
But I have no strength or the decency in me to be a hero

But we still fall down
Yeah youll still fall down

Iron man, I refuse to be the way that you would want me
Still I've got no strength but the sense in me to see I'm not a hero

But we still fall down
Still fall down
And we'll still fall down
And we still fall

But we still fall down
And we still fall down
And you still fall down
Yeah we still fall down

I love you (take it away)
I love you (take it away)
I love you (take it away)
I love you (take it)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.