HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

do you remember what you came for - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Do You Remember What You Came For? lyrics

Do You Remember What You Came For? lyrics

How do you suppose we go from east to left in a semi tangent graph?

Collapsed inside a useless thin-screened fully-coloured tube

Opinions change, only because we both know, we both know of

The first collage, and what it held

Experience tells of a sinister plan

Do you remember what you came for?

Do you remember what you came for?

The children

How do you suppose we go, from west to right in a fully rounded ruik?

Opinions change, only because we both know, we both know of

The first collage, and what it held

Experience tells of a sinister plan

Do you remember what you came for?

Do you remember what you came for?

The children


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.