HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

christophers river - Biffy Clyro

Play Video Music Play
Lyric: »
Christopher's River lyrics

Christopher's River lyrics

you and me, always you held my head above the waves
paddling around pretending that it was not too cold
it was but when you were there

our shadows softly on the grass
day would break we'd have our laughs
our shirt-tails in the wind
seems like yesterday my friend
i know that we were scared
hurt because you were not there
i know i want it all
wish the sky would fall on me

you and me, always
always

our shadows softly on the grass
day would break we'd have our laughs
our shirt-tails in the wind
seems like yesterday my friend
i know that we were scared
hurt because you were not there
i know i want it all
wish the sky would fall on me

i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through

i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through
i'm not through


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.