HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Bauglir | Summoning

[Morgoth:]
Sit now there,
And out upon the lands
Where evil and despair shall come upon those whom thou lovest.
Thou hast dared to mock me, and to question the power of Melkor,
Master of the of Arda.
Therefore, with my eyes thou shalt see,
And with my ears thou shall hear;
And never thou move from this place
Until all is fulfilled unto its bitter end...
[Orcs:]
Lord and Lord and Master!
Lord and Master! Lord and Master!
Lord and Master! Lord and Master!
Lord Master! Lord and Master!


Lời Việt

Bauglir | Summoning

[Morgoth:]
Hãy ngồi đó đi
Và hãy nhìn khắp những xứ sở này
Nơi mà sự xấu xa và tuyệt vọng
Sẽ đến với những gì ngươi yêu quý nhất.

Ngươi đã can đảm chế nhạo ta,
Và đã yêu cầu sức mạnh của Melkor,
Kẻ đứng đầu của những thần định mệnh xứ Arda.

Chính vì thế, cùng đôi mắt ta ngươi sẽ thấy
Cùng đôi tai ta ngươi sẽ được nghe
Và chẳng bao giờ ngươi có thể rời khỏi nơi này
Cho đến khi tất cả được thỏa mãn
Cho đến ngày tàn đắng cay.

[Orcs:]
Hỡi đức ngài!

   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.