HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

희생양 (Hui Saeng Yang) | Epik High

Lord, I am drifting apart from you
The Minister’s lying is tearing my ears apart
The roaring lions are
The bible is decaying from the lack of attention
I believe in you, without any doubt I believe in you
Through Your name, building a castle greater than the tower of Babel
They’re killing you
The war-trodden boots are cleaned by the holy water
We’re forgetting it all; paying no tax for the government is from the sin
We pay tithing to the government
The national flag flows through the wind powerfully while the cross withers weakly
The evil forces away from the gravity
We’re responsible for the sins, when we’re hungry; we chew on the fruit of knowledge
We’re setting fire to the naked forest
is how much we’re screaming for you
Almighty Lord, where are you?
Is it all a lie that You are Almighty?
Is it all lie that you are going to rescue us with all your will?
Why did you make us stand when you make us kneel down?
What’s the use of walking when we’re going to be buried under the ground?
With our two hands, the sins go you
Our dialog is like an open window, please tell us again
When we repent for your forgiveness, we have to wear cold handcuffs
What is the prayer? There is no answer
Today, I hate you the most
How could you pluck the last leaf of hope?
You are so almighty yet you ignore
I bet everything you have breathed on, on you
I am attracted to the lost lamb
Until very end have I called your name
You say that my trust is the key
You get angry, hiding behind the cloud
Today, you get hidden from the dark cloud, no matter we say
Before I lose all my breath, even the blue sky…
Is it all a lie that You are almighty?
Is all a lie that you are going to rescue us with all your will?
On this religious war ground, the devil’s heirlooms use the holy blood to fill the dusty tombs of God’s people
Clouding the vision like nuclear mushrooms to see who gets to put which book in our hotel rooms.
Is it the military or the Oedipus complex which kills the holy for industrial contracts?
Just facts in this hell that we living in … dear God help us, we are all your children
Even if you say that it is too late, it doesn’t matter to me
Even if you say there’s a meaning, I don’t need it
Is it all a lie that You are almighty?
Is it all a lie that You are going to rescue us with all Your will?
Is it all a that You are almighty?
Is it all a lie that You are going to rescue us with all Your will?


Lời Việt

희생양 (Hui Saeng Yang) | Epik High

Chúa ơi, con đang trôi dạt khỏi Chúa rồi
Sự dối trá của Ngài Bộ Trưởng xé rách đôi tai con
Những con sư tử gầm rống đang mỉm cưởi
Kinh thánh thối nát vì thiếu chú tâm
Con tín thác vào Người, chẳng nghi ngờ chi, con tín thác vào Người
Qua tên Người, chúng con đang xây dựng một lâu đài vĩ đại hơn cả Tháp Babel
Chúng đang giết chết Người
Những đôi ủng dẫm lên chiến tranh được rửa sạch bằng nước thánh
Chúng con đang quên đi tất cả; không đóng thuế cho chính phủ là trả nợ tội lỗi
Chúng con trả thuế tôn giáo cho chính phủ
Lá cờ quốc gia mạnh mẽ tung bay trong gió trong khi thập giá quắt queo yếu đuối
Lực lượng ma quỷ chết chìm khỏi trọng lực

Chúng con chịu trách nhiệm về những tội lỗi, khi chúng con đói khát; chúng con ăn trái cấm (trái tri thức)
Chúng con đã thiêu cháy đám rừng trơ trụi
Đây là cách chúng con kêu gào nhiều với Người
Thượng đế, Người ở đâu?
Có phải tất cả chỉ là dối trá rằng Người là Đấng toàn năng?
Có phải tất cả chỉ là dối trá rằng Người sẽ cứu rỗi chúng con bằng tất cả tấm lòng Người?
Tại sao Người đã cho chúng con đứng khi Người khiến chúng con quỳ?
Bước đi có tác dụng chi khi chúng con sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất?
Với cả hai bàn tay chúng con, tội lỗi thấm qua Người
Cuộc đối thoại của con và Người giống như cửa sổ rộng mở, xin hãy bảo chúng con lần nữa
Khi chúng con ăn năn vì sự thứ tha của Người, chúng con phải đeo còng tay lạnh lẽo

Kẻ cầu nguyện là gì? Luôn không có câu trả lời
Hôm nay, con ghét Người nhất
Sao người có thể bức đi chiếc lá hi vọng cuối cùng?
Người toàn năng mà người bỏ bê con
Con cá mọi thứ là Người chỉ quan tâm, quan tâm Người thôi
Con đã bị thu hút bởi con chiên thất lạc
Cho tới lúc cuối cùng, con đã gọi tên Người
Người nói rằng đức tin của con là chìa khóa
Người giận dữ, trốn sau những tầng mây
Hôm nay, Người trốn sau mây đen, dù cho chúng con có nói gì
Trước khi con trút tất cả hơi thở của mình, ngay cả bầu trời xanh...

Có phải tất cả chỉ là dối trá rằng Người là Đấng toàn năng?
Có phải tất cả chỉ là dối trá rằng Người sẽ cứu rỗi chúng con bằng tất cả tấm lòng Người?

Trên chiến trường tôn giáo này, gia truyền của ma quỷ dùng máu thánh để lấp đầy mộ phần bụi bặm của dân Chúa
Che phủ tầm nhìn như những cái nấm bom nguyên tử để nhìn xem ai bắt đầu đặt quyển sách nào trong những căn phòng khách sạn của chúng ta
Là quân đội hay là dục vọng khác giới của đứa trẻ đã giết chết người cha thần thánh vì những hợp đồng công nghiệp?
Chỉ là những sự thật trong địa ngục mà chúng con đang sống đây... Chúa thân yêu ơi, xin hãy giúp chúng con, chúng con đều là con của Người

Thậm chí nếu Người nói rằng đã quá trễ, điều đó cũng chẳng sao với con
Thậm chí nếu Người nói rằng còn có một ý nghĩa cao vời hơn, con chẳng cần điều đó

Có phải tất cả chỉ là dối trá rằng Người là Đấng toàn năng?
Có phải tất cả chỉ là dối trá rằng Người sẽ cứu rỗi chúng con bằng tất cả tấm lòng Người?

Có phải tất cả chỉ là dối trá rằng Người là Đấng toàn năng?
Có phải tất cả chỉ là dối trá rằng Người sẽ cứu rỗi chúng con bằng tất cả tấm lòng Người?

   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.