HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

What Is Happening | Alphabeat

What Is Happening - Alphabeat
Oh, when I said I need you so much
I was
I was alive when you were right here by my side,
We both could see
that I needed you needed me,
And now we both regret,
Regret what we said.
when I said I need you so much
I was dead,
I was alive when you were right here by my side,
We both see
that I needed you, you needed me,
And now we both regret,
Regret we said.
When we said,
Don't you ever come back,
Don't you ever
Don't you ever come back,
Don't you.
Don't go tonight,
Baby can't you see,
What is happening to you,
is happening?
Don't go out tonight,
Baby can't you see,
What happening to you,
What is happening?
So whose fault is it anyway,
Don't say,
We don't know,
We both know that we made a mistake,
It's hard to live together
Well, that's what they say,
We still regret what we said,
we said.
So whose fault is it anyway,
Don't say,
We don't
We both know that we made a mistake,
It's hard to live together forever,
Well, that's they say,
We still regret what we said,
What we said.
When we
Don't you ever come back,
Don't you ever come,
you ever come back,
Don't you.
Don't go out tonight,
Baby can't see,
What is happening to you,
What is happening?
Don't go tonight,
Baby can't you see,
What is happening to you,
What is
Uuuuuuuuuuuuuuuh
Uuuuuuuuuuuuuuuh
Oh, when said I need you so much
I was scared,
I was alive when you were right here by my side,
We could see
that I needed you, you needed me,
And now we both regret,
Regret what we said, yeah yeah.
Don't go out tonight,
Baby can't you see,
is happening to you,
What is happening? (hey!)
Don't go out tonight,
Baby can't see,
What is happening to you,
What is happening? (what is happening?).
Don't go tonight, (no)
Baby can't you see,
What is happening to you, (yea-yea-yea-yea-yea-yea-yea-yea-ih-yeah)
is happening?
Don't go out tonight, (no)
Baby can't you see, (don't go)


Lời Việt

What Is Happening | Alphabeat

Điều gì đang xảy ra

Khi anh nói anh rất cần em
Là khi anh đã chết,
Anh chỉ sống khi em ở ngay đây bên anh
Chúng ta sẽ có thể thấy được
Rằng anh cần em, em cần anh,
Và giờ cả hai chúng ta đều hối tiếc,
Hối tiếc những gì ta đã nói.

Khi chúng ta nói,
Em có bao giờ quay lại nữa không,
Em sẽ quay lại chứ?

Đừng rời xa anh đêm nay
Em yêu, liệu em có thể thấy
Điều gì đang xảy ra với em không,
Điều gì đang xảy ra vậy?

Dù cho lỗi lầm là của ai,
Em cũng đừng nói gì,
Chúng ta không thể biết được,
Chỉ có thể biết rằng sai lầm đến từ cả hai ta,
Thật khó để mà ở bên nhau mãi mãi,
Ồ, đó là những gì mà ta đã nói,
Chúng ta vẫn hối tiếc về những gì ta đã nói.

Khi chúng ta nói,
Em có bao giờ quay lại nữa không,
Em sẽ quay lại chứ?

Đừng rời xa anh đêm nay
Em yêu, liệu em có thể thấy
Điều gì đang xảy ra với em không,
Điều gì đang xảy ra vậy?

Khi anh nói anh rất cần em
Là lúc anh rất sợ hãi,
Anh chỉ còn sống khi có em ngay đây bên anh,
Chúng ta sẽ có thể thấy được
Rằng anh cần em, em cần anh,
Và giờ cả hai chúng ta đều hối tiếc,
Hối tiếc những gì ta đã nói.

Đừng rời xa anh đêm nay
Em yêu, liệu em có thể thấy
Điều gì đang xảy ra với em không,
Điều gì đang xảy ra vậy?

   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.