HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Dance Me If You Can | The Cheetah Girls

Are you sure that you're up for this?
Do you think that you can handle it?
It's complicated
You might get fustrated
We got the moves that you never seen
Let me you just what I mean
There's really no chance
That you can do our dance
Can't up
Can't keep Up
No
to keep up
Try to keep up
Yeah
keep up
Can't keep Up
No
Try follow, watch me now
If you think that you know how
Then dance me
Dance me if you
Get together or fall apart
If you think it's not that hard
Then dance
Dance me if you can
Dance me if you can
Dance me
Dance me if you can
I know you think that you're in control
watch and learn
'Cause this is how we roll
Work it just like this
Let's see you trying do that
What's the matter?
Can't you figure it out?
you look confuse, mixed up, no doubt
There's really no chance
That you can do our dance
Can't up
Can't keep Up
No
Try to keep
Try to keep up
Yeah
Can't keep
Can't keep Up
No
Try to watch me now
If you think that you know how
Then dance me
Dance me if you
Get together or fall apart
If you think it's not that hard
Then dance
Dance me if you can
Is that the best that you can do?
You gonna have to try harder
Now's the time to make your move
You now...
hey, get ready
Hey, hey, let's go
Try to follow, watch me now
If think that you know how
Then dance me
Dance me if you can
Get or fall apart
If you think it'ss not that hard
Then dance me
Dance if you can
Everybody wants to win
If you think that you can handle it
Then me
Dance me if you can
Never easy,
the way
If you think you got what it takes
Then dance me
me if you canLời Việt

Dance Me If You Can | The Cheetah Girls

Các cô có chắc rằng đã sẵn sàng cho việc này?
Các cô có nghĩ có thể xử lý việc này?
Nó rất phức tạp
Có thể các cô phải tập trung

Chúng tôi có những bước nhảy cô chưa từng thấy
Để tôi cho cô thấy những gì tôi nói
Sẽ không thể nào
Cô bắt chước các bước nhảy của chúng tôi

Không thể tiếp tục
Không thể tiếp tục
Không

Cố gắng tiến lên
Cố gắng tiến lên
Đúng rồi

Không thể tiếp tục
Không thể tiếp tục
Không

Cố gắng theo kịp, quan sát tôi
Nếu cô nghĩ cô biết hết rồi
Rồi nhảy theo tôi
Nhảy theo tôi nếu cô có thể

Nhảy cùng nhau hay chia rẽ
Nếu cô nghĩ nó không khó thế
Rồi nhảy theo tôi
Nhảy theo tôi nếu cô có thể

Nhảy theo tôi nếu cô có thể
Nhảy theo tôi
Nhảy theo tôi nếu cô có thể

Tôi biết cô nghĩ mình đang điều khiển được
Nhưng hãy xem và học tập
Vì đây là cách chúng tôi làm
Nhảy theo như thế này
Hãy xem cô cố gắng làm thế

Chuyện gì thế?
Cô không hiểu được à?
Vì cô trông rất bối rối, hoang mang, không còn nghi ngờ gì nữa
Không thể nào
Cô có thể bắt chuớc các buớc nhảy của tôi

Không thể tiếp tục
Không thể tiếp tục
Không

Cố gắng tiến lên
Cố gắng tiến lên
Đúng rồi

Không thể tiếp tục
Không thể tiếp tục
Không

Cố gắng theo kịp, quan sát tôi
Nếu cô nghĩ cô biết hết rồi
Rồi nhảy theo tôi
Nhảy theo tôi nếu cô có thể

Nhảy cùng nhau hay chia rẽ
Nếu cô nghĩ nó không khó thế
Rồi nhảy theo tôi
Nhảy theo tôi nếu cô có thể

Đó có phải đều hay nhất cô có thể làm?
Cô phải cố gắng hơn nhiều đấy

Bây giờ là thời điểm để cô nhảy
Bây giờ...
Chuẩn bị
Đi nào

Cố gắng theo kịp, quan sát tôi
Nếu cô nghĩ cô biết hết rồi
Rồi nhảy theo tôi
Nhảy theo tôi nếu cô có thể

Nhảy cùng nhau hay chia rẽ
Nếu cô nghĩ nó không khó thế
Rồi nhảy theo tôi
Nhảy theo tôi nếu cô có thể

Mọi người đều muốn thắng
Nếu cô nghĩ cô có thể xử lý được
Rồi nhảy theo tôi
Nhảy theo tôi nếu cô có thể

Không bao giờ dễ dàng
Đó là cách
Nếu cô nghĩ cô có tất cả
Rồi nhảy theo tôi
Nhảy theo tôi nếu cô có thể


   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.